foto-monument

Monumenten

Het verbouwen en renoveren van monumenten vraagt een bijzondere aanpak. KJ Aannemers heeft veel ervaring met het verbouwen van monumentale panden. Zowel grachtenpanden in Amsterdam als monumentale villa's en boerderijen zijn door KJ Aannemers volledig getransformeerd zodat ze weer aan de moderne woon- of werkeisen voldoen.

Bij een verbouwing of renovatie van een monument is oog voor detail belangrijk. In overleg met de opdrachtgever worden de originele kenmerken en details zoveel mogelijk behouden of hersteld. Nieuwe elementen zoals sierlijsten of vensterbanken worden zo gemaakt dat ze perfect aansluiten op de originele elementen.

In het proces is het contact met de toezichthoudende instanties extra belangrijk. In Amsterdam worden alle stappen vooraf doorgesproken met het Bureau Monumentenzorg en Archeologie (BMA). Ook is er een constant overleg met Bouw- en woningtoezicht zodat aan alle moderne eisen tegemoet wordt gekomen.